Gebeurtenis

Erfgoedonderzoek Meerhout

erfgoedonderzoek
ID
134601
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/134601

Bronnen

Bron: CALLEBAUT D. 1970: het gebied tussen Rupel, Grote Nete, Maas, Demer en Dijle in de Romeinse tijd, 2 delen, onuitgegeven licentiaatsthesis, p. 21-22.
Type: literatuur
Datum: 1970
Toelichting: C.K.:Callebaut:1970a

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 113.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b