Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Harelbeke

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 151404   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/151404

Bronnen

Bron: Ryssaert C. & De Gryse J., 2009. Proefsleuvenonderzoek Harelbeke-Lindenlaan. Opgravingsrapport.
Type: literatuur
Datum: 2009
Toelichting: C.K.:Ryssaert:2009aa