Gebeurtenis

Archeologische veldkartering Merksplas

archeologische veldkartering
ID: 151463   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/151463

Bronnen

Bron: Depraetere D., De Bie M. en Van Gils M. 2006: Archeologisch detailonderzoek naar steentijdsites in ruilverkaveling Merksplas. Uitgevoerd in opdracht van de VLM, Intern VIOE-rapport, p. 27-30.
Type: literatuur
Datum: 2006
Toelichting: C.K.:Depraeter:2006aa