Gebeurtenis

Evaluerend terreinonderzoek Leuven

evaluerend terreinonderzoek
ID
154007
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/154007

Bronnen

Bron: Vandekerchove V. en L. Opsteyn 1995: Archeologische vondsten bij de aanleg van een containerput in het college "De Valk" aan het Mgr. Ladeuzeplein te Leuven. (Brabant), Onuitgegeven Archeologische jaarkroniek Vlaanderen 1995
Type: literatuur
Datum: 1995
Toelichting: C.K.:Vandekerch:1995c