Gebeurtenis

Archeologische veldkartering Ravels

archeologische veldkartering
ID
155801
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/155801

Bronnen

Bron: Verbeek C. & Vermeersch P.M., 1993: Epipaleolithicum en Mesolithicum te Weelde-Eindegoorheide 2, Notae Praehistoricae 12, pp. 77-81.
Type: literatuur
Datum: 1993
Toelichting: C.K.:Verbeek:1993aa