Gebeurtenis

Erfgoedonderzoek Edegem

erfgoedonderzoek
ID: 180098   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/180098

Bronnen

Bron: VAN DEN BERGH P. (2001): De motten Ter Borcht te Edegem en Wijnegem, in: De Zonneblusser, jg. 24, nr. 3, juli-aug, pp. 84-85
Type: literatuur
Datum: 2001

Bron: VAN DEN BERGH P. (1976): De villa Diezegem en de Van Buyseghems, in: Heemkundig handboekje voor de Antwerpse randgemeenten, jg. 24, 2, pp. 1-27.
Type: literatuur
Datum: 1976

Bron: Bouwen door de eeuwen heen, 10n 1, pp. 269-270.
Type: literatuur
Datum: 2001
Toelichting: C.K.:Bouwen10n1