Gebeurtenis

Erfgoedonderzoek Herentals

erfgoedonderzoek
ID
180197
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/180197

Bronnen

Bron: DE KINDEREN H. (1987): Uit het verleden van de Herentalse molens, (Historisch Jaarboek van Herentals, II), p. 130.
Type: literatuur
Datum: 1987