Gebeurtenis

Erfgoedonderzoek Boom

erfgoedonderzoek
ID
180376
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/180376

Bronnen

Bron: Sevenants W. 1987: Een archeologische inventaris van de kaarten N.G.I. 23/3-4, 23/7-8 en 31/3-4. Nota's ten behoeve van een streekbeschrijving (lic.thesis), p. 64.
Type: literatuur
Datum: 1987
Toelichting: C.K.:Sevenants:1987a

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 33.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: ROOSENS P. 1960: Toxandria in de Romeinse en Merovingische tijden, Taxandria NR, 1959-1960, nr.31-32, p. 6.
Type: literatuur
Datum: 1960
Toelichting: C.K.:Roosens:1960d