Gebeurtenis

Erfgoedonderzoek Rumst

erfgoedonderzoek
ID
180649
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/180649

Bronnen

Bron: GOOSSENAERTS K. 1985: De Brons- en Ijzertijd in het arrondissement Antwerpen. Een status quaestionis, (onuitgegeven licentiaatsthesis), p. 50.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Goossenaer:1985a

Bron: Sevenants W. 1987: Een archeologische inventaris van de kaarten N.G.I. 23/3-4, 23/7-8 en 31/3-4. Nota's ten behoeve van een streekbeschrijving (lic.thesis), p. 258.
Type: literatuur
Datum: 1987
Toelichting: C.K.:Sevenants:1987a

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 154.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Archief IAP
Type: archief
Datum: 2004