Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Rumst

archeologische opgravingen
ID
180653
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/180653

Bronnen

Bron: Neyens J. (1988) Rumst van Romeinse nederzetting tot nijverheidsgemeente, p. 15, 19, 20-23.
Type: literatuur
Datum: 1988

Bron: Sevenants W. en Van Heersch J., 1988: The Roman coin moulds of Rumst (Belgium), Acta Archaeologica Lovaniensia 26-27, 1987-1988, p. 29-40.
Type: literatuur
Datum: 1988
Toelichting: C.K.:Sevenants:1988aa

Bron: De Cock S. 1988: Merovingische vondsten te Rumst (Antwerpen), Archeologia Mediaevalis 11, p. 11.
Type: literatuur
Datum: 1988
Toelichting: C.K.:DeCock:1988a

Bron: Sevenants W., 1987: Nederzettingssporen uit de Ijzertijd en de Romeinse periode te Rumst-Molenveld, Maalinas Antiqua, pp. 17-19.
Type: literatuur
Datum: 1987
Toelichting: C.K.:Sevenants:1987aa

Bron: Sevenants W. 1989: De opgravingen te Rumst, AVRA-werking 1989, p. 24-25. .
Type: literatuur
Datum: 1989
Toelichting: C.K.:Sevenants:1989aa

Bron: Sevenants W. 1990: Archeologisch onderzoek 1989 te Rumst, Handelingen van de Koninglijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 93, p. 350-352.
Type: literatuur
Datum: 1990
Toelichting: C.K.:Sevenants:1990aa

Bron: Sevenants W. 1988: Het oudheidkundig bodemonderzoek in het Mechelse I.2. Nederzettingssporen uit de ijzertijd en de Romeinse periode te Rumst-Molenveld, Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 91 (1987), 235-236.
Type: literatuur
Datum: 1988
Toelichting: C.K.:Sevenants:1988ac