Gebeurtenis

Toevalsvondsten Zandhoven

toevalsvondsten
ID
180734
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/180734

Bronnen

Bron: GOOSSENAERTS K. 1985: De Brons- en Ijzertijd in het Arrondissement Antwerpen. Een status quaestionis, onuitgegeven licentiaatsverhandeling KULeuven.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Goossenaer:1985a

Bron: Meex F. (1972) De urnenveldenkultuur in het gebied tussen beneden beneden-Maas en Schelde in de IJzertijd : Een studie over de geografische verspreiding van de grafvelden en enkele aardewerksoorten, (lic.thesis KUL), p. 41.
Type: literatuur
Datum: 1972
Toelichting: C.K.:Meex:1972a

Bron: STROOBANT L. (1937) Het brandgravenveld te Zandhoven, In: Oudheid en Kunst, 1937, jg. 28, p. 79-87.
Type: literatuur
Datum: 1937

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 183.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: GOOSSENAERTS K., 1985 : De Brons- en Ijzertijd in het arrondissement Antwerpen, een status quaestionis. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, KULeuven, p. 74-79.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Goossenaer:1985a

Bron: MEEX F. 1976: Grafheuvels en Urnenvelden in de Kempen, in Archeologische kaarten van Belgiƫ, 5.
Type: literatuur
Datum: 1976
Toelichting: C.K.:Meex:1976a

Bron: Archief IAP
Type: archief
Datum: 2004

Bron: Goossenaerts K. 1987: De bronstijd en ijzertijd in het arrondissement Antwerpen (1800-50 AD), De Leiegouw jg XXIX, afl. 1-2, p. 135-141.
Type: literatuur
Datum: 1987
Toelichting: C.K.:Goossenae:1987ab