Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Ravels

archeologische opgravingen
ID
180772
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/180772

Bronnen

Bron: Annaert R. 2006: Een woonerf uit de midden-bronstijd te Weelde ontdekt tijdens de ruilverkavelingswerken Poppel (gem. Ravels, prov. Antwerpen), Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen 1, p. 49-80.
Type: literatuur
Datum: 2006
Toelichting: C.K.:Annaert:2006c

Bron: Annaert R. 1999: Archeologie in de ruilverkaveling Poppel (Antwerpse Noorderkempen) AVRA jaarboek 1998, p. 39-40.
Type: literatuur
Datum: 1999
Toelichting: C.K.:Annaert:1999aa

Bron: Annaert R., 1998, Midden-bronstijd-boerderij en grafheuvels te Weelde (An.), Lunula. Archaeologia Protohistorica VI, p. 30-31.
Type: literatuur
Datum: 1998
Toelichting: C.K.:Annaert:1998a

Bron: Archief R. Annaert/archief Cyriel Verbeek
Type: archief
Datum: 2000

Bron: Annaert R. e.a. 2012: Toch Romeinen in de Antwerpse Noorderkempen. Inheem-Romeins grafveldje op een midden-bronstijdnecropool in Weelde, ontdekt tijdens de ruilverkavelingswerken Poppel (gem. Ravels, prov. Antwerpen), Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen 9, Brussel, p. 7-90.
Type: literatuur
Datum: 2012
Toelichting: C.K.:Annaert:2012aa

Bron: Annaert R. 1998:Graven onder de plaggenbodem: vroeg-Romeins grafveld in de ruilverkaveling te Poppel, Romeinendag 1 april 1998, p. 25-26
Type: literatuur
Datum: 1998
Toelichting: C.K.:Annaert:1998aa