Gebeurtenis

Archeologische veldkartering Herenthout

archeologische veldkartering
ID
180871
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/180871

Bronnen

Bron: Heirbaut E. en Vanderhoydonck I. (2002) Opmaken en evalueren van de archeologische inventaris in het kader van het ruilverkavelingsplan voor de ruilverkaveling in onderzoek Herenthout-Bouwel (rapport IAP).
Type: literatuur
Datum: 2002