Gebeurtenis

Toevalsvondsten Bonheiden

toevalsvondsten
ID: 181143   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/181143

Bronnen

Bron: CALLEBAUT D. 1970: Het gebied tussen Rupel, Grote Nete, Maas, Demer en Dijle in de Romeinse tijd, 2 delen, onuitgegeven licentiaatsthesis, p. 30-31.
Type: literatuur
Datum: 1970
Toelichting: C.K.:Callebaut:1970a

Bron: Bauwens-Lesenne M., 1965, Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), in: Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, 148-149.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b