Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Rijkevorsel

archeologische opgravingen
ID
182147
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/182147

Bronnen

Bron: Berghmans G. 1982: De Brons- en Ijzertijdvondsten in het arrondissement Turnhout. Een status quaestionis, onuitgegeven licentiaatsthesis KULeuven.
Type: literatuur
Datum: 1982
Toelichting: C.K.:Berghmans:1982

Bron: Meex F. (1972) De urnenveldenkultuur in het gebied tussen beneden-Maas en Schelde in de Ijzertijd:Een studie over de geografische verspreiding van de grafvelden en enkele aardewerksoorten (lic.thesis KULeuven), p. 39.
Type: literatuur
Datum: 1972
Toelichting: C.K.:Meex:1972a

Bron: Meylemans E. 1998: Ruilverkavelingen: Malle-Beerse; Zoersel; Lille-Vorselaar; Archeologische inventaris en waardering, p. 23.
Type: literatuur
Datum: 1998
Toelichting: C.K.:Meylemans:1998ab

Bron: Warmenbol E. 1988: Een urn uit Rijkevorsel, Bulletin van de Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek 1988-4, p. 11-14.
Type: literatuur
Datum: 1988
Toelichting: C.K.:Warmenbol:1988c

Bron: Theunissen M. 1992: Het grafveld van Rijkevorsel/Helhoekheide 700-400 BC. Studie van het materiaal en een vergelijkend onderzoek naar de grafrituelen tussen Seine en Rijn (lic.thesis Ugent).
Type: literatuur
Datum: 1992
Toelichting: C.K.:Theunissen:1992a

Bron: Stroobant, L., 1903, Nôtes sur le cimetière préhistoriques de Rijkevorsel, Annales de l'Academie d'archéologie de Belgiques, p. 406-411.
Type: literatuur
Datum: 1903

Bron: Theunissen M. 1993: Het grafveld van Rijkevorsel/Helhoekheide (A.) 700-400 BC, Lunula. Archaeologia protohistorica I, p. 41-44.
Type: literatuur
Datum: 1993
Toelichting: C.K.:Theunissen:1993a

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 147.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: MEEX F. 1976: Grafheuvels en Urnenvelden in de Kempen, in Archeologische kaarten van België, 5.
Type: literatuur
Datum: 1976
Toelichting: C.K.:Meex:1976a

Bron: Stroobant L. 1921: La Nécropole à incinération de Ryckevorsel (Anvers), Annales de l'Academie Royale d'Archéologie de Belgique LXIX.IX, p. 75-118.
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Stroobant:1921a