Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Nijlen

archeologische opgravingen
ID
183735
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/183735

Bronnen

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 87.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Maes, K., 1983, Bijdrage tot de studie van Mesolithische microlieten in de provincie Antwerpen, p. 238-239. (lic.thesis)
Type: literatuur
Datum: 1983
Toelichting: C.K.:Maes:1983aa