Gebeurtenis

Archeologische veldkartering Merksplas

archeologische veldkartering
ID
183859
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/183859

Bronnen

Bron: De Decker S. en Roymans J.A.M. (2001) Ruilverkaveling Merksplas. Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart (RAAP-Rapport 695), p. 54.
Type: literatuur
Datum: 2001
Toelichting: C.K.:DeDecker:2001aa