Gebeurtenis

Archeologische veldkartering Merksplas

archeologische veldkartering
ID: 183898   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/183898

Bronnen

Bron: De Decker S. en Roymans J.A.M.(2001) Ruilverkaveling Merksplas. Archeologische verwachtingskaart en beleidsadvieskaart (RAAP-rapport 695), p. 61.
Type: literatuur
Datum: 2001
Toelichting: C.K.:DeDecker:2001aa