Gebeurtenis

Archeologische veldkartering Merksplas

archeologische veldkartering
ID
183928
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/183928

Bronnen

Bron: De Decker S. en Roymans J.A.M.(2001) Ruilverkaveling Merksplas. Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart (RAAP-rapport 695), p.65.
Type: literatuur
Datum: 2001