Gebeurtenis

Archeologische veldkartering Merksplas

archeologische veldkartering
ID
184040
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/184040

Bronnen

Bron: De Decker S. en Roymans J.A.M. (2001) Ruilverkaveling Merksplas. Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart (RAAP-rapport 695), p.97-98.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:DeDecker:2001aa


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologische veldkartering Merksplas [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/184040 (Geraadpleegd op )