Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Lier

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
184767
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/184767

Bronnen

Bron: Laloo P., Deconynck J., Van Goidsenhoven W. & Beek W. 2010: Lier - Duwijck II. Rapportage van het archeologisch proefsleuvenonderzoek. 20 tot 29 september 2010, Gate-rapport 10.
Type: literatuur
Datum: 2010
Toelichting: C.K.:Laloo:2010ai

Bron: Noens G. e.a. 2012: Kartering en waardering van een steentijdvindplaats met resten uit het mesolithicum te Lier-Duwijck II (prov. Antwerpen, B), Notae Praehistoricae 32, p. 213-226.
Type: literatuur
Datum: 2012
Toelichting: C.K.:Noens:2012aa

Bron: Laloo P. e.a. 2012: Romeinse boeren op de zandleem. Stand van zaken van het onderzoek naar de Romeinse landelijke nederzetting te Lier-Duwijck II (prov. Antwerpen): opgravingen 2011, Signa I, 57-62.
Type: literatuur
Datum: 2012
Toelichting: C.K.:Laloo:2012ab