Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Lievegem

archeologische opgravingen
ID
184815
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/184815

Bronnen

Bron: Bourgeois J. & Crombé P. 1988, Vinderhoute. Molenbrug: mesolithicum, neolithicum/bronstijd, ijzertijd en Romeinse periode, in: Speuren, spitten en sparen. Oost-Vlaanderen archeologisch doorgelicht (S.N.), pp. 27-36
Type: literatuur
Datum: 1988
Toelichting: C.K.:Bourgeois:1988ab