Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Brugge

archeologische opgravingen
ID
184827
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/184827

Bronnen

Bron: Bourgeois, J. 1986, Prehistorische bewoning in Brugge: vroege - midden bronstijd in: Westvlaamse Archaeologica 2, 2, p.55-58
Type: literatuur
Datum: 1986
Toelichting: C.K.:Bourgeois:1986ad

Bron: De Witte, H. 1992: Stadsarcheologisch onderzoek te Brugge van prehistorie tot het ontstaan van de middeleeuwse stad, Westvlaamse Archaeologica 8.2, 33-45.
Type: literatuur
Datum: 1992
Toelichting: C.K.:DeWitte:1992ac