Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Brugge

archeologische opgravingen
ID
184931
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/184931

Bronnen

Bron: De Witte, H. 1992: Stadsarcheologisch onderzoek te Brugge van prehistorie tot het ontstaan van de middeleeuwse stad, Westvlaamse Archaeologica 8.2, 33-45.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:DeWitte:1992ac

Bron: Hillewaert B. e.a. 2011, Op het raakvlak van twee landschappen. De vroegste geschiedenis van Brugge, Brugge.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:Hillewaer:2011ag


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologische opgravingen Brugge [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/184931 (Geraadpleegd op )