Gebeurtenis

Erfgoedonderzoek Oostende

erfgoedonderzoek
ID
185474
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/185474

Bronnen

Bron: Pieters, M., Verhaeghe, F., Gevaert, G., Mees, J. & Seys, J. 2003: Colloquium: Fishery, trade and piracy - Fishermen and fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later = Colloquium: Visserij, handel en piraterij - Vissers en vissersnederzettingen in en rond het Noordzeegebied in de Middeleeuwen en later, IAP-rapporten 13; VLIZ Special Publication 15.
Type: literatuur
Datum: 2003
Toelichting: C.K.:Pieters:2003aa