Gebeurtenis

Erfgoedonderzoek Veurne

erfgoedonderzoek
ID
186840
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/186840

Bronnen

Bron: Dewilde, M. 1998: Archeologische vondsten bij grondwerken in het kader van ruilverkaveling Eggewaartskapelle (Veurne), Archaeologia Mediaevalis 21, 5-6.
Type: literatuur
Datum: 1998
Toelichting: C.K.:Dewilde:1998f