Gebeurtenis

Archeologische veldkartering Oud-Turnhout

archeologische veldkartering
ID: 187007   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/187007

Bronnen

Bron:
Type: vondstmelding
Datum: 18-05-2011

Bron: Allemeersch L. e.a. 2013: NIR Liereman Archeologische studie. GATE- rapport 58, deel I en II. (p. 71 van deel I)
Type: literatuur
Datum: 2013
Toelichting: C.K.:Allemeer:2013aa C.K.:Allemeer:2013ab