Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
189576
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/189576

Bronnen

Bron: Cox L. e.a. 2011, Archeologische prospectie met ingreep in de bodem Beveren-Meerminnendam, BAAC-Vlaanderen.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:Cox:2011aa

Bron: Pieters, M. 2002: Raversijde 1992-2002. Een balans na 10 jaar archeologisch onderzoek, onuitgegeven rapport.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:Pieters:2002ab


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/189576 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.