Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Turnhout

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 192389   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/192389

Bronnen

Bron: X. 2011: Ruilverkaveling Merksplas. Lot 3 Archeologisch onderzoek, Vlaamse Landmaatschappij, p. 27-39.
Type: literatuur
Datum: 2011
Toelichting: C.K.:VLM:2011aa