Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Leuven

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
194237
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/194237

Bronnen

Bron: Devroe, A. & Claesen, J. 2012: De Sint-Geertruiabdij te Leuven. Het archeologisch vooronderzoek in de noordelijke en oostelijke pandgang, Archeologie 2012. Recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant 2012, 10-12.
Type: literatuur
Datum: 2012
Toelichting: C.K.:Devroe:2012ae