Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Leuven

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
194237
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/194237

Bronnen

Bron: Devroe, A. & Claesen, J. 2012: De Sint-Geertruiabdij te Leuven. Het archeologisch vooronderzoek in de noordelijke en oostelijke pandgang, Archeologie 2012. Recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant 2012, 10-12.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:Devroe:2012ae


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Leuven [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/194237 (Geraadpleegd op )