Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Peer

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
194617
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/194617

Bronnen

Bron: Keijers D. 2012: Archeologische evaluatie en waardering van locatie 52399 uit de Centrale Archeologische Inventaris (Gemeente Peer, provincie Limburg), RAAP-rapport 2605
Type: literatuur
Datum: 2012