Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Opwijk

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
194626
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/194626

Bronnen

Bron: De Smaele B., De Kreyger F., Pieters H. & Verdegem S. 2012: Archeologische prospectie met ingreep in de bodem te Opwijk - 'Vetwyde' (Vlaams-Brabant). Fase 1, Archeo Rapport, 24
Type: literatuur
Datum: 2012
Toelichting: C.K.:DeSmaele:2012ae