Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Willebroek

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
194701
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/194701

Bronnen

Bron: De Smaele B. e.a. 2012: Archeologisch vooronderzoek op de site 'De Hulst' te Willebroek (prov. Anw.). Wegkoffer en zone T5/A, Archeo rapport 18.
Type: literatuur
Datum: 2012
Toelichting: C.K.: DeSmaele:2012ag