Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Riemst

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
194747
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/194747

Bronnen

Bron: Yperman W. en Smeets M. 2012: Het archeologisch vooronderzoek aan De Moult te Zussen (gem. Riemst), Archeo-rapport 122.
Type: literatuur
Datum: 2012
Toelichting: C.K.:Yperman:2012ag