Gebeurtenis

Erfgoedonderzoek Begijnendijk

erfgoedonderzoek
ID
195685
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/195685

Bronnen

Bron: Van Dessel, C., 1877. Topographie des voies Romaines de la Belgique. Statistique et bibliographie, 50.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:VanDessel:1877a

Bron: Stroobant, L., 1905. La Taxandrie préhistorique. Taxandria, 2(3-4), 173.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:Stroobants:1905a

Bron: De Seyn E. (s.d.) Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten, Turnhout, p. 120.
Type: literatuur
Datum:

Bron: Caes, W., 2004. De Romeinen in de regio Aarschot-Leuven-Mechelen (vervolg). Haachts Oudheid- en Geschiedkundig Tijdschrift, 19(2), pp.122-130.
Type: literatuur
Datum:

Bron: De Maeyer, R., 1979. De overblijfselen der Romeinse villa's in België. Acta Archaeologica Lovaniensia, 18, 84
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:DeMaeyer:1979a

Bron: Van Doorselaer, A., 1964. Repertorium van de begraafplaatsen uit de Romeinse tijd in Noord-Gallië, deel I, België, p. 8.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:Doorselaer:1964a

Bron: Niclaes, M., 1988. De begraafplaatsen uit de Romeinse tijd in Vlaams-Brabant. Onuitgegeven licentiaatthesis Katholieke Universiteit Leuven, 248
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:Niclaes:1988a


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Erfgoedonderzoek Begijnendijk [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/195685 (Geraadpleegd op )