Gebeurtenis

Erfgoedonderzoek Boutersem

erfgoedonderzoek
ID
195695
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/195695

Bronnen

Bron: Martens, M., 1997. Ruilverkaveling Willebringen. Archeologische inventaris, onuitgegeven rapport IAP
Type: literatuur
Datum: 1997
Toelichting: C.K.:Martens:1997aa