Gebeurtenis

Erfgoedonderzoek Boutersem

erfgoedonderzoek
ID
195695
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/195695

Bronnen

Bron: Martens, M., 1997. Ruilverkaveling Willebringen. Archeologische inventaris, onuitgegeven rapport IAP
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:Martens:1997aa


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Erfgoedonderzoek Boutersem [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/195695 (Geraadpleegd op )