Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Ravels

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
195763
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/195763

Bronnen

Bron: Van Staey A. e.a. 2012: Archeologisch vooronderzoek Weelde-Gemeentelaan, Rapporten All-Archeo 124.
Type: literatuur
Datum: 2012
Toelichting: C.K.:VStaey:2012ad