Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Pelt

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
196336
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/196336

Bronnen

Bron: Van de Staey, I., Klerkx, L. & De Winter, N., 2012. Prospectie met ingreep in de bodem aan de Lookstraat te Overpelt (Bolakkers), Aron bvba, Aron-rapport 169
Type: literatuur
Datum: 2012
Toelichting: C.K.:VdStaey:2012aj