Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Ham

archeologische opgravingen
ID
196388
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/196388

Bronnen

Bron: De Mulder, G., 2013. Opgraven in een archeologisch depot. Oude vondsten uit de late bronstijd/vroege ijzertijd in de archeologische collectie van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel. Lunula Archaeologia protohistorica, XXI, pp.80-81
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:Dmulder:2013aa


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologische opgravingen Ham [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/196388 (Geraadpleegd op )