Gebeurtenis

Archeologische veldkartering Rumst

archeologische veldkartering
ID: 197229   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/197229

Bronnen

Bron:
Type: vondstmelding
Datum: 08-12-2013

Bron: Verelst K., Dils J. & Raes F. 2013: Archeologie in d Rupelstreek en Klein-Brabant. Prospectierapport nr. 1: Reet - Molenstraat.
Type: literatuur
Datum: 2013
Toelichting: C.K.:Verelst:2013aa