Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Kortrijk

archeologische opgravingen
ID
197403
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/197403

Bronnen

Bron: Verdegem S., Pieters H., Coenaerts J., De Smaele B. 2013: Sporen van historisch landgebruik in een rurale context te Kortrijk- 'Goed te Bouvekerke', Archeo rapport 12, Gent.
Type: literatuur
Datum: 2013