Gebeurtenis

Archeologische veldkartering Lubbeek

archeologische veldkartering
ID
197462
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/197462

Bronnen

Bron: Archief Mertens bij OE Scheys, I. 1972: Enkele recente vondsten uit het late neolithicum en de vroege bronstijd in het noordelijk Hageland, Seminarie-oefening in het kader van de kursus "Metaaltijd" (prof. J. Mertens), Leuven
Type: archief
Datum: 2007
Toelichting: nagekeken