Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Oudenaarde

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
197485
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/197485

Bronnen

Bron: Devroe A., Claesen J. 2013: Archeologische prospectie met ingreep in de bodem Oudenaarde, Volkegem, Rekkemstraat, Baa rapport 51, Drongen.
Type: literatuur
Datum: 06-03-2013
Toelichting: CK: Devroe:2013ag