Gebeurtenis

Archeologische veldkartering Ham

archeologische veldkartering
ID
197580
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/197580

Bronnen

Bron: Deville T. e.a. 2012: Zwartenhoek te Ham (gem. Ham). Archeologisch bureauonderzoek, oppervlaktekartering en bodemkundige herwaardering, Condor Rapporten 68.
Type: literatuur
Datum: 2012
Toelichting: C.K.:Deville:2012ah