Gebeurtenis

Booronderzoek Ham

booronderzoek
ID
197581
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/197581

Bronnen

Bron: Deville T. e.a. 2012: Zwartenhoek te Ham (gem. Ham). Archeologisch bureauonderzoek, oppervlaktekartering en bodemkundige herwaardering, Condor Rapporten 68.
Type: literatuur
Datum: 2012
Toelichting: C.K.:Deville:2012ah