Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Ravels

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
197649
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/197649

Bronnen

Bron: archief IAP, Ruilverkaveling Poppel
Type: archief
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Ravels [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/197649 (Geraadpleegd op )