Gebeurtenis

Evaluerend terreinonderzoek Tongeren

evaluerend terreinonderzoek
ID
197776
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/197776

Bronnen

Bron: Breuer, J. & H. Van de Weert 1936: Jaarboek van het Limburgsch Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 50ste jaargang, Jubelnummer (Bulletin de la Société Scientifique et Littéraire du Limbourg), Tongeren P 29
Type: literatuur
Datum: 1936