Gebeurtenis

Archeologische veldkartering Willebroek

archeologische veldkartering
ID
198615
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/198615

Bronnen

Bron: Meylemans E. & Dils J. 2014: Mechelen voor het Mechelen was: mens en landschap tijdens het laatglaciaal en vroeg-holoceen, Opgetekend Verleden 6, p. 37-38. (uitgave van de Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie)
Type: literatuur
Datum: 2014
Toelichting: C.K.:Meylemans:2014aa