Gebeurtenis

Evaluerend terreinonderzoek Mechelen

evaluerend terreinonderzoek
ID
204394
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/204394

Bronnen

Bron: Vandenberghe St. 1974: Het oudheidkundig bodemonderzoek in het Mechelse in 1974, Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 78, p. 228-229.
Type: literatuur
Datum: 1974
Toelichting: C.K.:Vandenber:1974ab

Bron: Vandenberghe S. 1974: Middeleeuwse vondsten in Mechelen, Archeologie 1974/1, p. 25-26.
Type: literatuur
Datum: 1974
Toelichting: C.K.:Vandenber:1974ac