Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Mechelen

archeologische opgravingen
ID: 204406   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/204406

Bronnen

Bron: Vandenberghe St. 1971: Het oudheidkundig bodemonderzoek in het Mechelse in 1971, Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 75, p. 194.
Type: literatuur
Datum: 1971
Toelichting: C.K.:Vandenber:1971af